top of page

Privacybeleid van Photobooth Gelderland

Introductie
Photobooth Gelderland zet zich in voor de bescherming van de verzamelde gegevens met betrekking tot onze gebruikers. Dit beleid geeft informatie over het verzamelen, het gebruik en de bescherming van persoonlijke informatie die wij van bezoekers van onze site en gebruikers van onze producten ontvangen. Door verder te gaan op onze website stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Gegevensverzameling
Photobooth Gelderland verzamelt de minimale hoeveelheid persoonlijk identificeerbare informatie die nodig is om onze site en de service die we aanbieden te verbeteren. Gegevens die we verzamelen, bevatten alle of enige informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van onze website en/of diensten.

Gebruik van informatie
Photobooth Gelderland kan de persoonlijke informatie die via onze site wordt verzameld, specifiek gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Persoonlijke gegevens die we om welke reden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen (bijvoorbeeld encryptie).

 

De foto's die gemaakt zijn tijdens een evenement zullen alleen gedeeld worden met de hurende partij van het product. De verdere verspreiding van de foto's vallen onder de verantwoording van de hurende partij. Voor het gebruik van materiaal door Photobooth Gelderland voor marketing doeleinde zal altijd toestemming gevraagd worden aan de hurende partij van de producten. 

bottom of page